GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Hovland Traver Bane

Hovlandbanen ved Larvik ble bygget i årene 1916-1918 som landets første traverbane. Det var travtreneren Johan Rimstad fra Larvik som var en stor hesteier og travtrener med mange store triumfer på Charlottenlund i Kjøbenhavn.

Etter kopi av den danske banen ble så Hovlandbanen bygget i samarbeid med en rekke kjente menn innen travsporten i Vestfold. Selskapet Hovland Traverbane A/S ble så dannet i 1918 med en aksjekapital på 250.000 kroner fordelt på 250 aksjer a kr 1000. Anlegget var etter datidens forhold noe helt enestående. Området omfattet over 100 dekar, det var travstaller og tribuner med internasjonalt format. Hele området ble inngjerdet av et 1500 meter langt gjerde i en høyde av 2 meter, bygget av solide eikestolper og impregnerte bord.

Innvielsen fant sted i august 1918 med pomp og prakt, hornmusikk og over 5000 tilskuere. I begynnelsen konkurrerte man bare for æren,sløyfer og sølvpokaler. Totalisatorspill ble ikke innført før i 1928. Da hadde mange av initiativtakerene falt fra og selskapet ble overtatt av Johan Rimstad. I mange år var han en av verdens få eiere med privat traverbane inntil banen ble leiet ut til Vestfold Travforbund.

I slutten av tredveårene ble selskapet restiftet under navnet A/S Hovlandbanen med familien Rimstad som eneaksjonær. Johan Rimstad døde i 1939.

Det er mange år siden det har vært traverløp på banen og anlegget er i dag bedre kjent som arena for Vestfoldutstillingen som til nå har vært arrangert i 29 år. Ellers brukes banen til travtrening, ridestevner, campingplass. landsstevner og utallige andre kulturelle aktiviteter.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com