GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
National Bryggeriet

Aktieselskapet National Bryggeriet ble stiftet i 1897 med en aksjekapital på kr 800. 000 fordelt på aksjer á kr 1. 000. Aksjetegningen gikk glatt under den hektiske jobbetiden som da hersket i Christiania.

Blant de store aksjonærene var eieren av Aass Bryggeri i Drammen, P. Ltz. Aass. Han ble valgt til formann i styret. Oppføringen av bygget ble en kostbar affære. Hele aksjekapitalen strøk med, og det ble tatt opp et lån på kr 200. 000, som styremedlemmene garanterte for. Heller ikke dette var nok, og det måtte tas opp pantelån på til sammen en million kroner, for å få bygget klar for drift. Bryggeriet kom så i drift, men da markedsforholdene etter ”Christiania krakket” var heller skrøpelige, gikk kassa snart tom. Man forsøkte å redde bryggeriet ved å innby til tegning av kr 600. 000 i preferance kapital, men dette mislyktes.

National Bryggeriet ble deretter overlatt skifteretten som konkursbo i 1901. For å hindre at spekulanter fikk overta og starte ny ølproduksjon i disse lokalene, gikk de øvrige Christiania bryggeriene sammen om å kjøpe konkursboet. Bygningene ble senere solgt, og er i dag en del av Sophies Minde. (hospital)

Aksjebrevet er meget vakkert, og ble blant medlemmene i Norsk Selskap For Scripofili kåret til Norges vakreste aksjebrev. Brevet er sjeldent ettersom bare 7 – 8 brev er kjent i samlermarkedet.

Mere aksjebrev informasjon


National Bryggeriet aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com