GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Tyssefaldene

Selskapet ble etablert i 1906 med en aksjekapital på 2,5 mill. kr. Formålet var utnyttelse av de store kraftressursene på stedet. Det var Norges store industrigrynder, Sam Eyde, som sto i spissen for selskapet. Senere kom en annen stor kraftutbygger, Ragnvald Blakstad, inn som en dominerende eier.

Stamaksjene fra 1906 er forholdsvis sjeldne, og brevene er signert av Sam Eyde.

Mere aksjebrev informasjon


Tyssefaldene aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com