GRINEBITER.COM OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     Norsk Selskap For Scripofili

Norsk Selskap for Scripofili ble etablert den 13. April 1988.

Etableringsmøtet skjedde på Oslo Børs og det var 15 personer til stede. Et interimstyre ble valgt og ble bestått av følgende: Oddvar Walle Jensen (formann), Thomas Valeur, Christer Berger, Stein Tveite, Rolf H. Grung, Alf R. Bjercke og Bent Wingerei.

Interimstyret ble formelt valgt på konstituerende årsmøte den 20. Juni 1988. I den perioden var det avholdt 5 styremøter.

Styrets oppgave var å tilrettelegge denne hobbien og skape blest og PR for det å samle på gamle aksjebrev.

Scripofili er blitt omtalt i en rekke aviser og blader. Samt radioprogram og sågar TV-dekning. Det å samle på gamle aksjebrev har vært meget godt stoff for media. Scripofili hobbyen har med ett fått sin rettmessige plass og foreningen er blitt tatt på alvor.

Det Første året så avholdt Norsk Selskap for Scripofili 2 større auksjoner over gamle aksjebrev i samarbeid med Kreditkassen. En i november 1988 (omsetning ca 90.000 kr) og en i Mars 1989 (omsetning ca 265.000 kr)  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com