Universitetsbygningen i Oslo

Universitetsbygningen i Oslo

Universitetsbygningen i Oslo
Norge/Norway
Frimerke: NK498
Årstall: 1961

Salgspris: $1.20

Sold Out