Universitetsbygningen i Oslo

Universitetsbygningen i Oslo

Universitetsbygningen i Oslo
Norge/Norway
Frimerke: NK499
Årstall: 1961

Salgspris: $1.80

Sold Out