St. Sunniva og stiliserte bygninger

St. Sunniva og stiliserte bygninger

St. Sunniva og stiliserte bygninger
Norge/Norway
Frimerke: NK568
Årstall: 1965

Salgspris: $0.80

Sold Out