Detalj fra kiste fra Setesdal

Detalj fra kiste fra Setesdal

Detalj fra kiste fra Setesdal
Norge/Norway
Frimerke: NK741
Årstall: 1974

Salgspris: $0.80

Sold Out