Kong Olav V leser trontalen i Stortinget

Kong Olav V leser trontalen i Stortinget

Kong Olav V leser trontalen i Stortinget
Norge/Norway
Frimerke: NK822
Årstall: 1978

Salgspris: $1.40

Sold Out