Nyere A4 Aksjebrev
Vi har hundrevis av A4 aksjebrev i samling vår.


Vi har sett en økende interesse for denne "type" aksjebrev i de senere årene. Med "nyere" aksjebrev så tenker vi først og fremst på aksjebrev utgitt etter 1960, men det er selvsagt opp til den enkelte samler å lage sine egne grenser. Noen regner "nyere" aksjebrev for alt som er utgitt etter krigen i 1945. Etter 1960, ble nesten alle aksjebrev trykt i A4 format, dette ble trolig gjort for å gjøre aksjebrevene billigere å trykke og poste.

Aksjebrevene er vanligvis enklere utformet enn sine eldre forgjengere, selv om vi også finner noen dekorative aksjebrev. Original signaturer er ofte mangelvare på de nyere brevene, på mange aksjebrev er alle signaturene såkalte faksimile signaturer (trykte signaturer), mens noen brev har en eller flere originalsignaturer.

En stor fordel med disse A4 brevene er at de er enkle og billige å oppbevare i A4 plastlommer satt inn i vanlige ringepenner.

Samtidshistorie oppgir en del samlere som årsak til hvorfor de samler på disse aksjebrevene. Hvem har ikke hørt om Orkla, Kosmos, Freia eller Saga Petroleum? Ettersom mange av disse brevene også har røtter langt tilbake i tid er det mye interessant å finne for de som ønsker å gå i "dybden"

Sjeldenhetsgraden varierer voldsomt, store selskaper som har vært børsnotert er vanligvis lette å få tak i.

Mange av disse store selskapene hadde emisjoner og nye aksjebrev ble trykket, ofte med et mer eller mindre nytt utseendet og i noen tilfeller er det bare årstallet som skiller brevene.

Noen samlere vil ha alle varianter og årstall, mens andre nøyer seg med ett aksjebrev fra selskapet uansett hvor mange årstall eller varianter som finnes.

Blant samlere av nyere aksjebrever det flere "generalsamlere", som vil si at det samles aksjebrev fra hele landet og fra alle bransjer. Interessen for disse nyere brevene har vist en økende tendens og de største samlingene inneholder i dag nærmere 1000 forskjellige aksjebrev. Fortsatt dukker det fram brev som ikke er registrert tidligere.
De nyere A4 Aksjebrev nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, så er det bare å gi bud!
Vi har hundrevis av andre A4 aksjebrev som disse, så hvis du ikke finner det du letter etter, så er det bare å sende en e-post


Actinor
Oslo, Norge 1985

Akers Mek. Verksted
Oslo, Norge 1975

Arendals Fossekompani
Arendal, Norge 1972

Arendals Fossekompani
Arendal, Norge 1977

Asker Bærums Budstikke
Slependen, Norge 1985

Beaumont Skibsaktieselskapet
Moss, Norge 1973

Bergen Bank
Bergen, Norge 1975

Bergen Bank
Bergen, Norge 1976

Bergen Bank
Bergen, Norge 1982

Bergen Bank
Bergen, Norge 1983

Bergen Bank
Bergen, Norge 1985

Bjølvefossen
Oslo, Norge 1977

Bjølvefossen
Oslo, Norge 1985

Bjølsen Valsemølle
Oslo, Norge 1981

Bjølsen Valsemølle
Oslo, Norge 1985

Borregaard
Borregaard, Norge 1975

Borregaard
Borregaard, Norge 1982

Christiania Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1968

Christiania Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1968

Den norske Creditbank
Oslo, Norge 1977

Den norske Creditbank
Oslo, Norge 1983

Den norske Creditbank
Oslo, Norge 1984

Den norske Creditbank
Oslo, Norge 1985

Det Norske Luftfartselskap
Oslo, Norge 1967

Det Søndenfjelds
Oslo, Norge 1980

E.C . Dahl Bryggeri
Trondheim, Norge 1986

E.C . Dahl Eiendom
Trondheim, Norge 1986

Elektrisk Bureau
Asker, Norge 1984

Elkem
Oslo, Norge 1984

Follum Fabrikker
Hønefoss, Norge 1979

Follum Fabrikker
Hønefoss, Norge 1982

G. Block Watne
Klepp, Norge 1982

G. Block Watne
Klepp, Norge 1983

G. Block Watne
Klepp, Norge 1984

Gubrandsdølen
Lillehammer, Norge 1984

Hafslund
Oslo, Norge 1975

Hafslund
Oslo, Norge 1983

Hafslund
Oslo, Norge 1985

Hafslund
Oslo, Norge 1985

Hansa Bryggeri
Bergen, Norge 1979

Idun-Gjærfabrikken
Oslo, Norge 1978

Idun-Gjærfabrikken
Oslo, Norge 1984

Investa
Bergen, Norge 1981

Investa
Bergen, Norge 1982

Jonas Øglænd
Sandnes, Norge 1983

Keas Kjeller Elektronikk
Kjeller, Norge 1985

Kim Skipsaksjeselskapet
Oslo, Norge 1944

Lungdal Konserves
Lyngdal, Norge 1950

Maritime Hydraulics
Kristiansand S, Norge 1984

Nebb
Oslo, Norge 1977

Nebb
Oslo, Norge 1981

Nebb
Oslo, Norge 1982

Nebb
Oslo, Norge 1984

Nobø
Trondheim, Norge 1970

Nobø
Trondheim, Norge 1984

Nobø
Trondheim, Norge 1986

Norcem
Oslo, Norge 1986

Nora Industrier
Oslo, Norge 1978

Nora Industrier
Oslo, Norge 1982

Nora Industrier
Oslo, Norge 1984

Nora Industrier
Oslo, Norge 1985

Nordheim Skipsaksjeselskapet
Oslo, Norge 1971

Nordlandsbanken
Bodø, Norge 1984

Nordlandsbanken
Bodø, Norge 1986

Norminol
Andenes, Norge 1978

Norsk Elektronikk Service
Kjeller, Norge 1985

Norsk Frø
Oslo, Norge 1977

Norsk Hydro
Oslo, Norge 1984

Norsk Polar Navigasjon
Trondheim, Norge 1972

Norsk Polar Navigasjon
Trondheim, Norge 1973

Norsk Polar Navigasjon
Trondheim, Norge 1976

Norsk Polar Navigasjon
Trondheim, Norge 1978

Norsk Vikingolje
Trondheim, Norge 1982

Norsk Vikingolje
Trondheim, Norge 1985

Olav Thons Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1983

Olav Thons Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1984

Olav Thons Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1985

Olav Thons Eiendomsselskap
Oslo, Norge 1986

Orkla Borregaard
Sarpsborg, Norge 1987

Orkla Industrier
Løkken Verk, Norge 1977

Orkla Industrier
Løkken Verk, Norge 1983

Orkla Industrier
Løkken Verk, Norge 1984

Orkla Industrier
Løkken Verk, Norge 1985

Realia
Bergen, Norge 1983

Rosshavet
Sandefjord, Norge 1980

Rosshavet
Sandefjord, Norge 1985

Ruth Rederiaktieselskapet
Oslo, Norge 1975

Saga Petroleum
Bærum, Norge 1980

Saga Petroleum
Bærum, Norge 1983

Saga Petroleum
Bærum, Norge 1984

Scanvest edb
Sandnes, Norge 1983

Scanvest Ring
Sandnes, Norge 1984

Skien Investeringslag
Skien, Norge 1986

StordBartz
Bergen, Norge 1984

Tandberg Audio
Kjeller, Norge 1986

Tandberg
Skedsmo, Norge 1983

Thaxelplast
Kristiansand S, Norge 1961

Vestlandsbanken
Bergen, Norge 1979

Vestlandsbanken
Bergen, Norge 1983

Vestlandsbanken
Bergen, Norge 1985

Viking-Askim
Askim, Norge 1973

Waages Tankrederi
Oslo, Norge 1970