Norske Eiendoms Aksjer til salgs
Grinebiter samlingen av norske Eiendoms aksjebrev til salgs.Hvis du finner noe du liker, så er du velkommen til å gi oss ett bud
Eiendoms aksjene i blått nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, så er det bare å gi bud!


Aamodtgårdens Stiftelse
Kongsvinger - Norge

Aasen
Christiania - Norge

Abildsøskogen
Østre Aker - Norge

AC Eiendom
Kristiansand - Norge

Agder Allé 4
Kristiansand - Norge

Ajer Eiendom
Hamar - Norge

Alleg
Bergen - Norge

Åmdals Verk Samfunnshus
Amdals Verk - Norge

Asbjørnsens Eiendomsselskap
Kristiansand S - Norge

Aurdal Forsamlingshus
Aurdal - Norge

Austad Ungdomshus
Ose - Norge

Bægnadalens Forsamlingshus
Ukjent Sted - Norge

Berg Forsamlingslokale
Berg - Norge

Bergensgate nr. 9
Oslo - Norge

Bergsmarken
Oslo - Norge

Birkeland Industribygg
Birkeland - Norge

Blaker Samfunnshus
Blaker - Norge

Block Eiendom
Klepp - Norge

Bondeheimen i Farsund
Farsund - Norge

Bondeheimen i Steinkjær K/L
Steinkjær - Norge

Bondeheimen, Mandal
Mandal - Norge

Bøndenes Hus
Kristiansand S - Norge

Bøndenes Hus A/S
Trondhjem - Norge 1917

Bøndenes Hus A/S
Trondhjem - Norge 1920

Bøndernes Hus - Sarpsborg
Sarpsborg - Norge

Bøndernes Hus i Aurskog
Aurskog - Norge

Bøndernes Hus i Bærum
Bærum - Norge

Bøndernes Hus, Hov i Land
Hov i Land - Norge

Bøndernes Hus, Lillehammer
Lillehammer - Norge

Bøndernes Hus, Moss
Moss - Norge

Bøndernes Hus, Søndre Land
Hov i Land - Norge

Børresen
Lier - Norge

Broerne 6
Skien - Norge

Bru Aktiemejeris Eiendommee
Hommelstø - Norge

Bugge Eiendoms
Oslo - Norge

Bygdø Allé 25
Christiania - Norge

Bygdø Alle 61
Kristiania - Norge 1916

Bygdø Alle 61
Kristiania - Norge 1916

Bygdö Alle nr 54
Kristiania - Norge

Bygdö Kanaltomter
Christiania - Norge

Byggeaktieselskabet
"Kristiania Egne-Hjem"

Kristiania - Norge

Centennial
Oslo - Norge

Central
Christiania - Norge

Christiania Fabriklokaler
Christiania - Norge

Christiansunds Festivitetslokale
Christiansund - Norge

CityGruppen
Oslo - Norge

Cross & Partners Eiendom
Kristiansand - Norge

Damsgaards Boligselskap
Bergen - Norge

Det Nye Romsdalsgt. 7
Oslo - Norge

Det østafrikanske Compani
Larvik - Norge

Dops Gate 6
Oslo - Norge

Drammens
Arbeiderforenings Bygning

Drammen - Norge

Dronningens Gate 3
Trondheim - Norge

Eckersberggaten 21.
Kristiania - Norge

EiendomsPartner
Oslo - Norge

Eiendomsselskapet Dagen
Bergen - Norge

Eiendomsutvikling
Oslo - Norge

Fauchals GT. 5 & 7
Kristiania - Norge

Fjeldsæter
Trondhjem - Norge

Fjeldsæter Sanatorium
Trondhjem - Norge

Fjelltun
Oslo - Norge

Fjordtomterne
Kristiania - Norge

Folkets Hus Christiania
Kristiania - Norge

Forbundsheimen
Kristiania - Norge

Fornebo-Tomter
Lysaker - Norge

Forretningsbygget
Østerveien 30 B

Kristiansand S - Norge

Fraternitas
Notodden - Norge

Fredrikshalds Kanalselskab
Fredrikshald - Norge

Fritidshus
Tønsberg - Norge

Fritznersgate 18
Oslo - Norge

Frølich-Passagen
Christiania - Norge 1898

Froøerne og Halten
Trondhjem - Norge

Funksjonærenes Hus
Oslo - Norge

Gimlegården
Notodden - Norge

Glimt
Randsfjord - Norge

Grefsen
Christiania - Norge

Grubbe Terrasse
Skien - Norge

Gyldenløvesgate 4
Kristiansand S - Norge

Gymnaslutlaget
Sandane - Norge

Hafrsfjord Gate 31
Oslo - Norge 1934

Haldensvassdragets
Kanalselskap

Fredrikshald - Norge

Hamar Bolig-
og Byggelag

Hamar - Norge

Hamar Teatersal
og Festlokaler

Hamar - Norge

Handelens og Håndverkets Hus i Lillehamme
Lillehammer - Norge

Handelsbygningen
Kristiania - Norge 1919

Hans Sörums Tomter
Lillestrøm - Norge

Hasle III
Oslo - Norge

Haugesunds Boligselskap
Haugesund - Norge 1921

Haugeveien 40
Bergen - Norge

HFA Eiendom
Kristiansund - Norge

Hilleren
Eiendomsselskap

Bergen - Norge

Historie-Hus
Oslo - Norge

Høires Hus
Drammen - Norge

Høires Hus
Kristiania - Norge

Høllen Næringsbygg I
Kristiansand - Norge

Høllen Næringsbygg II
Kristiansand - Norge

Høllen Næringsbygg III
Kristiansand - Norge

Holmendalen
Christiania - Norge

Holum Skog
Oslo - Norge

Hortens Brygge
Horten - Norge

Hov og Nokkedalens Folketshus Forenings
Nokkendalen - Norge

Hovedbyen 88 a i Kragerø
Kragerö - Norge

Hvedings Gate 4
Harstad - Norge

Ibsenhuset
Skien - Norge

Iglebæks
Eiendomsselskap

Kristiansand - Norge

Iglebæks
Eiendomsselskap

Oslo - Norge

Indremisjonsheimen
Skien - Norge

Industriens Boligselskap, Mandal
Mandal - Norge

Jannebo IV
Oslo - Norge

Jernbanesamfundet
Hamar - Norge

K.N.A. Vestold Avdelings turisthytte Breidabl
Tønsberg - Norge

Kirkegaten 17
Oslo - Norge

Kirketomterne i Aker
Kristiania - Norge

Kolonien A/S
Trondhjem - Norge 1927

Kragerø Bygg
Kragerø - Norge

Kristiania Byggeselskab
for Smaaleiligheter

Kristiania - Norge

Kristiania Vestre
Arbeidersamfunds Eiendo

Kristiania - Norge

Kristiansands Rutebilstasjon
Kristiansand - Norge

Kronstad Boligselskap
Bergen - Norge

Krossvoll
Opedal - Norge

Labor
Oslo - Norge

Land Pelsdyrlags Utstillingshall
Dokka - Norge

Lars Hillesgate 28
Bergen - Norge

Lars Hillesgate 30
Bergen - Norge

Laurvigs Festivitetslokale Interessentskab
Laurvig - Norge

Lillegaarden
Trondhjem - Norge

Lilleström Tomteselskap
Oslo - Norge

Lillestrøm Tomteselskap
Lillestrøm - Norge

Lillevandsbraaten
Kristiania - Norge

Lillogaten 3
Oslo - Norge

Løitens Nordre
Arbeiderforening

Løiten - Norge

Lørenhallen A/S
Østre Aker - Norge 1930

LTB Eiendom ANS
Kristiansand S - Norge

LTB Eiendom I/S
Kristiansand S - Norge

Lysholmgaarden
Trondhjem - Norge

Magdalenetomtene A/S
Christiania - Norge 1899

Malerhaugens Haveby
Kristiania - Norge

Maridalsveien nr 39
Kristiania - Norge

Markensgaten 13
Kristiansand S - Norge

Markensgt. 25
Kristiansand - Norge

Markensgt. 34
Kristiansand - Norge

Midtre Husebyskogen
Oslo - Norge

Mjøsen Eiendomsselskap
Gjøvik - Norge

Mørlands Forretningsbygg
Grimstad - Norge

Munkegaarden
Kristiania - Norge

Narverød Klubhus
Kristiania - Norge

Nationens Byggefond
Oslo - Norge

Nidarø-Hallen
Trondheim - Norge

Nordenfjeldske
Eiendomsutvikling

Trondheim - Norge

Nordre Bjølsen
Tomteaktieselskabet

Kristiania - Norge

Nordre Byggeselskab II
Kristiania - Norge

Nordstrand Bydelshus
Nordstrand - Norge

Norsk Boligindustri
Kristiania - Norge 1919

Norsk Teknisk Museums Nybygg
Oslo - Norge

Nortrans Transporter
Kristiansand S - Norge

Nova
Oslo - Norge

Nydalens Compagnie
Oslo - Norge

Nydalens Compagnie.
Nydalen, Vestre Aker - Norge

Nygaardsgaten 4
Bergen - Norge

Odd's Stadion
Skien - Norge

Odds Turnhall
Skien - Norge

Odd's Turnhall
Skien - Norge

Olav Thon
Eiendomsselskap

Oslo - Norge

Omejerløkkens Boligselskap
Oslo - Norge

Ophus
Christiania - Norge

Oslo Havnelager
Oslo - Norge

Oslo Lærerinnelags Hus
Oslo - Norge

Pavelsgate 4
Oslo - Norge

Porsgrunn Industribygg
Porsgrunn - Norge

Raadhusgaten 21
Christiania - Norge

Realia
Bergen - Norge

Renheim A/S
Rendalen - Norge 1906

Rørosheimen
Røros - Norge

Rosenkrantzgaten 2
Kristiania - Norge

Rutebilstasjonen
Kristiansand - Norge

Sæthre & Kruse
Kristiansand S - Norge

Sagenes Arbeiderboliger
Christiania - Norge

Selskabet til Arbeiderboligers Opførelse
Bergen - Norge

Sentrum Eiendommer
Sandnes - Norge

Seriebygg
Oslo - Norge

Sirius
Oslo - Norge

Sjøtvedt Forsamlingshus
Solum - Norge

Skaaregaten 77 A/S
Haugesund - Norge 1924

Skiens Klubbselskabs eiendom Ø. Skotlandsv
Skien - Norge

Skogheim Boligsselskap
Oddernes - Norge

Skogveien 13
Oslo - Norge

Skolegaten 50
Grimstad - Norge

Skrubben Bygg
Kragerø - Norge

Sociedad Noruega-Argentina
Kristiania - Norge

Sogns Hagekoloni
Oslo - Norge

Solstrand Søbad og Hotel
Bergen - Norge

Søndre Torv 2B
Hønefoss - Norge

Sophus Lies gate 5, Oslo
Oslo - Norge

Starefoss
Bergen - Norge

Statronic
Moland - Norge

Stistua
Kristiansand - Norge

Storgaten 20 A/S
Tønsberg - Norge 1914

Storgaten 22 & Stenersgaten 8
Oslo - Norge

Storgaten 26 i Kristiania
Kristiania - Norge

Storgaten 38
Kristiania - Norge

Strandaheimen
Instanes - Norge

Strandgaten 209
Bergen - Norge

Strandgaten Nr. 19
Bergen - Norge

Studentersamfundets Hus
Oslo - Norge

Studenthytta
Oslo - Norge

Studentlagets Hus
Oslo - Norge

Sunds Festivitetslokale
Sund - Norge

Sverres Gate 9
Porsgrunn - Norge

Svinesund
Kristiania - Norge

T. K. Brøvig
Kristiansand - Norge

Thomas Heftyesgate 44
Kristiania - Norge 1916

Tolbodgt. 30
Drammen - Norge

Tollbodgaten 8
Kristiansand S - Norge

Tönsberg Arbeiderforenings Bygning
Tönsberg - Norge

Tønsbergs Eiendomskompani
Tønsberg - Norge 1915

Tor Andenæs
Bærum - Norge

Torheim
Torridal - Norge

Torvet 6
Lillestrøm - Norge

Tøyenbygg II
Oslo - Norge

Trønderheimen
Trondheim - Norge

Trondheim Eiendomsutvikling
Trondheim - Norge

Trondhjems Turnbygning
Trondhjem - Norge

Turnbygningen i Kristiania
Kristiania - Norge 1857

Ullevoldsveien Nr 37
Christiania - Norge

Ulvøen
Aker - Norge

Utlånskontorene
Oslo - Norge

Valdresheimen
Oslo - Norge

Vardals Forsamlingslokale "Breidablik"
Vardal - Norge

Vesleheim Boligselskap
Kristiansand S - Norge

Vestbanegaarden
Drammen - Norge

Vestgrensen No. 4
Blindern - Norge

Vestre Slidre Forsamlingshus
Vestre Slidre - Norge

Vikeland forretningsbygg
Kristiansand - Norge

Vindfjellhytta
Larvik - Norge

Volla Oplagstomter
Kristiania - Norge

Vrådal Grendehus
Vrådal - Norge

Welhavens gate 16
Oslo - Norge