Norske Forsikrings Aksjer til salgs
Grinebiter samlingen av norske Forsikrings aksjebrev til salgs.Hvis du finner noe du liker, så er du velkommen til å gi oss ett bud
Forsikrings aksjene i blått nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, så er det bare å gi bud!


Christiania Søforsikingselskap
Oslo - Norge 1928

Alert Reassuranceselskapet
Bergen - Norge

Alfa Livsforsikring
Ukjent Sted - Norge

Andvake Livstrygdelaget
Oslo - Norge

Arendal Forsikringsselskab
Arendal - Norge

Arendals Forsikringsselskab
Arendal - Norge

Arne Forsikrings Aktieselskap
Oslo - Norge

Atlantica Forsikrings
Oslo - Norge

Bergens Brandforsikringsselskab
Bergen - Norge

Bergens Reassuranceselskab
Bergen - Norge

Brage Livsforsikringsselskabet
Christiania - Norge

Brage-Fram Livs- og Pensjonsforsikring
Oslo - Norge

Christiania Søforsikringsselskab
Oslo - Norge

Christianssands Assurancekontor
Kristiansand S - Norge

Corona Forsikrings-A/S
Sandefjord - Norge 1919

David Livsforsikringsselskap
Oslo - Norge

De Private Assurandører av Bjørgvin
Bergen - Norge

Det Forenede Bergenske Søassuranceselskab
Bergen - Norge

Det Gjensidige Forsikringssamfund "Minerv
Kristiania - Norge

Det Kongelige Octroierede Almindelige Bran
Danmark/Norge - Norge

Det Norske Brandassuranceselskap
Bergen - Norge

Det Norske Brandforsikringsselskap Fram
Oslo - Norge

Det Norske Garantiselskab
Oslo - Norge

Dovre ForsikringsA/S
Christiania - Norge 1911

Dovre ForsikringsA/S
Christiania - Norge 1915

Dovre ForsikringsA/S
Oslo - Norge 1971

Dybvaag & Flougstad Söforsikringsselskab
Dybvaag/Lyngør - Norge

Falcks Assurancekontor
Stavanger - Norge

Forenede Liv Livs- og Pensjonsforsikring
Trondheim - Norge

Forenede Skadeforsikring
Trondheim - Norge

Forenede-Gruppen
Trondheim - Norge

Frigg Livsforsikringsselskap
Stavanger - Norge

Haugesund Sjöforsikringsselskap
Haugesund - Norge

Hygea Livsforsikrings-selskapet
Bergen - Norge

Idun Livsforsikring
Christiania - Norge

Kristiansunds Forsikringsselskap
Kristiansund N. - Norge

Kysten Forsikringsselskapet
Harstad - Norge

Livsforsikringskalenderen
Oslo - Norge

Minerva Forsikringsselskapet
Oslo - Norge

Minerva Norsk Forsikringsaktieselskab
Sandefjord - Norge

Mira Forsikringsselskap
Kristiania - Norge

Neptun Forsikringsselskapet
Kristiansand S - Norge

Nor Norsk Forsikrings-Aktieselskab
Oslo - Norge

Nord og Syd Kredittforsikring
Oslo - Norge

Norden Brandforsikringsselskabet
Christiania - Norge

Norden Forsikrings
Christiania - Norge

Nordengruppen
Oslo - Norge

Nordengruppen.
Bærum - Norge

Norge Brandforsikringsselskabet
Lillehammer - Norge

Norge Forsikringsselskapet
Drammen - Norge

Norsk Fortuna Forsikrings-aktieselskapet
Kristiania - Norge

Norsk Glasforsikringsselskap
Tønsberg - Norge

Norske Folk, Livsforsikrings
Kristiania - Norge

Norske Fortuna Forsikring
Oslo - Norge

Norske Globus Forsikring
Kristiania - Norge 1918

Norske Lloyd Forsikring
Kristiania - Norge 1918

Norske Merkantile Forsik.
Kristiania - Norge 1919

Norske Merkantile Forsikring
Kristiania - Norge

Norske Reassuranceselskap
Sandefjord - Norge

Norske Reassuranceselskap og Minerva
Sandefjord - Norge

Norske Triton Forsikrings
Kristiania - Norge

Patria Norsk Forsik.A/S
Tønsberg - Norge 1917

Polaris Assuranceselskap
Oslo - Norge

Polaris Assuranse
Oslo - Norge

Polaris-Norske Sjø Forsikring
Oslo - Norge

Reassuranceselskapet av 1918
Bergen - Norge

Rogaland Reassurance
Stavanger - Norge 1918

Sandefjord Sjøforsikring
Sandefjord - Norge 1918

Sandefjord Sjøforsikringsselskab
Sandefjord - Norge

Senjens Baadforsikringsselskab
Ibestad - Norge

Sigyn Forsikringsselskabet
Kristiania - Norge

Sigyn Ulykkesforsikringsselskabet
Christiania - Norge

Skandinaviske Lloyd A/S
Kristiania - Norge 1918

Smaalenenes Forsikrings
Fredriksstad - Norge

Söforsikringsselskabet i Porsgrund
Porsgrund - Norge

Sol Norsk ForsikringsA/S
Kristiania - Norge 1918

Stavanger ForsikringsA/S
Stavanger - Norge 1942

Stavanger Reassuranceseselskap
Stavanger - Norge

Stavanger Sjøforsikringsselskab
Stavanger - Norge

Stavanger Søforsikringsselskab
Stavanger - Norge

Stella Assuranceselskap
Oslo - Norge

Storebrand
Oslo - Norge

Storebrand Christiania Almindelige Forsikri
Oslo - Norge

Storebrand-Gruppen
Oslo - Norge

Storebrand-Konsernet
Oslo - Norge

Storebrand-Norden-Gruppen
Oslo - Norge

Tellus ForsikringsA/S
Fredrikshald - Norge 1918

Throndhjems Brandforsikringsselskab
Throndhjem - Norge

Throndhjems Söforsikringsselskab
Throndhjem - Norge

Tönsbergs Söforsikrigsselskab
Tönsberg - Norge

Tor Forsikringsselskapet
Tromsø - Norge

Trondhjems Hypothek Forsikringsselskab
Trondhjem - Norge

Union Forsikringsselskapet
Bergen - Norge

Vega ForsikringsA/S
Oslo - Norge 1938

Vesstlandske Forsikr.A/S
Stavanger - Norge 1921

Vesta Forsikrings Aktieselskapet
Bergen - Norge 1938

Vesta Forsikrings Aktieselskapet
Bergen - Norge 1938

Vesta-Gruppen
Bergen - Norge

Vestlandske Forsikrings
Stavanger - Norge

Vestnorge Reassurance
Haugesund - Norge 1918

Viking Forsikringsselskabet
Oslo - Norge

Vital Forsikring
Bergen - Norge