Norske Obligasjoner til salgs
Grinebiter samlingen av norske Obligasjoner til salgs.Hvis du finner noe du liker, s er du velkommen til gi oss ett bud
Obligasjoner nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, s er det bare gi bud!


Den Norske Stats Fiskeribanks Laan
Bergen - Norge 1921

Den Norske Stats Fiskeribanks Laan
Bergen - Norge 1921

Den Norske Stats Fiskeribanks Laan
Bergen - Norge 1921

Haugesunds Kommunes Laan
Haugesund - Norge 1919

Kirstiansands Kummunes Laan av 1938
Kristiansand - Norge 1938

Kristiania Kommune Pramie Obligation
Kristiania - Norge 1897

Norges Skibshypotek
Fana - Norge 1928

Norges Skibshypotek
Fana - Norge 1928

Norsk Procents Statslaan af 1902
- Norge 1902

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1924
Stavanger - Norge 1924

Sauda Kommune 1927
Sauda - Norge 1927

Stavanger Gassverks Partialobligasjonlaan av 1936
Stavanger - Norge 1936

Stavanger Kommune ved Stavanger Elektricitietsverk
Stavanger - Norge 1938

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1924
Stavanger - Norge 1924

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1929
Stavanger - Norge 1929

Stavanger Kommunes laan av 1920
Stavanger - Norge 1920

Vesteraalens Dampskibsselskap
Bergen - Norge 1913