Norske Teater Aksjer
Grinebiter samlingen av norske Theater aksjebrev til salgs.


Det første offentlige private teater i Norge ble dannet i 1799 da en en gruppe på 2-300 kvinner og menn stiftet Christiania Dramatiske selskab og kjøpte Grændsehaven av Collet. Nytt og moderne teater stod ferdig i 1802. Benkene i salen var forbeholdt damene, mens herrene måtte stå på begge sider.


Nationaltheatret har siden åpningen i 1899. Nationaltheatret er Norges største teater og bilde ovenfor er tatt fra det første Nationaltheatrets aksjebrevet.

Hvis du samler på teater aksjebrev, så vil du lære mye om Norges Kultur historie.
Teater aksjene i blått nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, så er det bare å gi bud!


Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab
Bergen - Norge

Christiania Theater
Kristiania - Norge

Det Dramatiske Selskab i Bergen
Bergen - Norge

Det Norske Teatret
Oslo - Norge 1991

Det Nye Teater A/S
Kristiania - Norge 1922

Det Nye Teater A/S

Det Throndhjemske Theater-Interessentskab
Throndhjem - Norge

Det trondhjemske teaterinteressentskap
Trondhjem - Norge

Drammens Theater
Drammen - Norge

Fredrikshald Theater
Fredrikshald - Norge

Kristiansand Teater
Kristiansand S - Norge

Nationaltheateret A/S
Christiania - Norge 1898

Nationaltheateret A/S
Oslo - Norge 1931

Nationaltheateret A/S

Nationaltheatrets
Certifkatkapital

Oslo - Norge 1930

Norsk Biograf Kompagni
Christiania - Norge 1907

Norsk Teater
Trondhjem - Norge

Norske Kinematograf-A/S
Christiania - Norge 1911

Norske Kinematograf-A/S

Opera Comique
Kristiania - Norge

Scenekunst A/S
Oslo - Norge 1937

Scenekunst A/S

Stavanger faste scene
Stavanger - Norge

Theatre Moderne
Kristiania - Norge

Trøndelag Teater
Trondheim - Norge

Trondhjems nationale scene
Trondhjem - Norge