Borgestad
Aksjeselskap historie.Skipsaksjeselskapet Borgestad ble stiftet i 1904 ved en sammensluttning av partrederiene i dampskipene Britanic, Band og Breid som alle var bestyrelse av Gunnar Knudsen.

Den totale aksjekapital var på hele 6,525 mill kroner fordelt på aksjer a kr 500 fullt innbetalt. selskapet hadde pr. 1925 følgende skip: DIS Bratsberg på 6600 t.dw bygget i stål i 1907, DIS Bratland på 3400 t.dw. bygget i 1902, MIS Borgestad på 6700 t.dw. bygget i 1925, MIS Chr. Knudsen på 8350 t.dw. også bygget i 1925 samt et skip under bygging på 6700 t.dw. som skulle leveres i 1926. Selskapet hadde enorme fortjenester i perioden 1920-1923 på mellom 4,2- 2,5 mill kroner. De ble derved delt ut utbytter fra 40-18 % pr. år.

Selskapets sentrale leder var Gunnar Knudsen (1848-1928). Hans navn var egentlig Aanon Gunerius) og han ble født i Moland. Knudsen var en dyktig politiker, men også en dyktig forretningsmann. Han overtok sin fars rederi og flyttet dette i 1881 til Borgestad ved Porsgrunn. Han ble valgt til ordfører i Gjerpen i 1886 og stortingsmann i 1891.

Dette ble innledningen til en parlamentarisk karriere som varte fram til 1921. Han var finansminister i Chr. Michelsens regjering i 1905. Han dannet regjering første gang i 1908 ,men denne varte bare et års tid.

Da Venstre vant valget i 1913 dannet han så regjering for annen gang og denne gang ble han sittende helt til 1920. Det var på den tiden det lengste noen statsminister hadde regjert sammenhengende.

Han gikk av som statsminister da han ikke var villig til å forhøye veibudsjettet med 1 mill kroner. Gunnar Knudsen var også med å stifte Klosters Rederi a/s i 1925.

PS. Les andre Aksjebrev historier.


Borgestad Aksjebrev

Borgestad Aksjebrev Porsgrund Norge 1921Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact