Norske Elektrisitets Aksjer til salgs
Grinebiter samlingen av norske Elektrisitets aksjebrev til salgs.


Norge har mere enn 100 store fosser og mange av dem er helt eller delvis tørrlagt som følge av utbygging for produksjon av vannkraft.

Vår samling av elektrisitets aksjer inkluderer blandt annet Tyssefaldene som ble started av Norges store industrigrynder, Sam Eyde.
Elektrisitets aksjene i blått nedenfor er til salgs. Hvis du er interessert i noen av disse, så er det bare å gi bud!


Apothekernes Laboratorium for Specialpræp
Christiania - Norge

Arendals Fossekompani
Arendal - Norge

Austevoll og Nordre Fitjar Kraftlag
Bekkjarvik - Norge

Blaafaldene
Kristiania - Norge

Bøfossene
Kristiania - Norge

Bremanger Kraftselskab
Bergen - Norge

Dugstadfossens Mølle & Elektrisitetsverk
Voss - Norge 1915

Elektrisk Kraft
Oppegaard - Norge

Island Fosseaktieselskabet
Kristiania - Norge 1909

Kristianssands Fossefald & Elektricitetsværk
Christianssand - Norge 1902

Leira Elektricitetsverk
Fagernes - Norge

Lyster Elektricitetsverk
Lyster - Norge 1916

Rovdestranda Kraftlag
Rovde - Norge

Sigerfjord Elektricitetsverk
Sigerfjord - Norge

Skånevik Kraftlag
Skånevik - Norge

Skånevik Vassverk
Skånevik - Norge

Skedsmo & Sørums Elektricitetsforsyning
Skedsmo - Norge

Skedsmo & Sørums Elektrisitetsforsyning
Leirsund - Norge

Solund Kraftlag
Hardbakke - Norge

Sørfold Kraftlag
Megården i Salten - Norge

Storelvdalens Kraftaktieselskap
Storelvdalen - Norge

Strandvik, Fusa & Hålogaland Kraftlag
Sævareid - Norge

Trælandsfos
Kristiania - Norge

Tyssefaldene
Kristiania - Norge 1924

Tyssefaldene

Tyssefaldene
Odda i Hardanger - Norge

Ualand Kraftverk
Ualand - Norge