Christiania
Disse aksjebrevene er alle utgitt i Christiania.Andresens Bank A/S
Christiania - 1913

Andresens Bank A/S
Christiania - 1919

Arntzen, Schmidt & Co
Christiania - 1898

Bjølvefossen Aktieselskapet
Christiania - 1916

Bygdø D/S A/S
Christiania - 1900

Bygdø D/S A/S
Christiania - 1906

Carl Johan
Christiania - 1889

Centralbanken for NORGE
Christiania - 1914

Centralbanken for NORGE
Christiania - 1915

Centralbanken for NORGE
Christiania - 1917

Christiania Hesteskosömfabrik
Christiania - 1879

Christiania Hesteskosömfabrik
Christiania - 1883

Christiania Maskinverksted
Christiania - 1899

Christiania Privatbank A/S
Christiania - 1897

Den Norske Industri Og VB
Christiania - 1897

Den Norske Skofabrikk
Christiania - 1918

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1907

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1916

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1917

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1918

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1919

Det Oversøiske Compagnie
Christiania - 1919

Det Scandinavian-Foreign Company
Christiania - 1911Dovre ForsikringsA/S
Christiania - 1911

Dovre ForsikringsA/S
Christiania - 1915

Eriksdal A/S
Christiania - 1917

Frølich-Passagen
Christiania - 1898

Halvorsen & Larsen LD
Christiania - 1900

Halvorsen & Larsen LD
Christiania - 1902

Larsens Våbenforretning
Christiania - 1905

Magdalenetomtene A/S
Christiania - 1899

National Bryggeriet A/S
Christiania - 1899

Nationaltheateret A/S
Christiania - 1898

Nordisk Skurlastkompani
Christiania - 1919

Norsk Biograf Kompagni
Christiania - 1907

Norsk Elektrothermisk
Christiania - 1920

Norske Kalkfabriker A/S
Christiania - 1920

Norske Kinematograf-A/S
Christiania - 1911

østercompagniet Norge
Christiania - 1893

Ringnes Bryggeri A/S
Christiania - 1918

Sørlandske Kystfart
Christiania - 1913

Sydvaranger A/S
Christiania - 1913

Trækemisk Industri
Christiania - 1919

Tryg BuxeerD/S Partbrev
Christiania - 1899

Wiborgs Seilskibsrederi
Christiania - 1916

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact