Stavanger
Disse aksjebrevene er alle utgitt i Stavanger.Bergehus Skibsaksjeselskapet
Stavanger - 1971

Bergensen
Stavanger - 1986

Dagbladet Vestlandet A/S
Stavanger - 1907

Dalfonn
Stavanger - 1984

Frigg Livsforsikrings
Stavanger - 1919

Hovland Molybdæn og Wolframgruber
Stavanger - 1918

Johnsen & Økland
Stavanger - 1915

K. Grudes Filial A/S
Stavanger - 1915

Nordsjølekterkompaniet
Stavanger - 1917

Norsk Bygningsindustri
Stavanger - 1919

Norsk Tørrmelk A/s
Stavanger - 1910

Ringfonn Skips
Stavanger - 1974

Roal Hermetikfabrik A/S
Stavanger - 1926

Rogaland Reassurance
Stavanger - 1918

Rorcanners Ltd
Stavanger - 1918

Rosenberg
Stavanger - 1977

Rosenberg Mekaniske Verksted
Stavanger - 1919

Snefonn Skibsaktieselskapet
Stavanger - 1971

Solvang Skibs
Stavanger - 1977

Solvang Skibs
Stavanger - 1986

Stavanger Buss-Selskap
Stavanger - 1937Stavanger Electro-Mek. Verksted
Stavanger - 1918

Stavanger Elektro Tekn. Industri
Stavanger - 1918

Stavanger ForsikringsA/S
Stavanger - 1942

Stavanger Gassverks Partialobligasjonlaan av 1936
Stavanger - 1936

Stavanger Handels og IndB
Stavanger - 1915

Stavanger Handels og IndB
Stavanger - 1916

Stavanger Kommune ved Stavanger Elektricitietsverk
Stavanger - 1938

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1924
Stavanger - 1924

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1924
Stavanger - 1924

Stavanger Kommunes Konverteringslan av 1929
Stavanger - 1929

Stavanger Kommunes laan av 1920
Stavanger - 1920

Stavanger Privatbank A/S
Stavanger - 1917

Stavanger Privatbank A/S
Stavanger - 1917

Stavanger Skibs-Ophugnings Co.
Stavanger - 1936

Stavanger Skibs-Ophugnings Co.
Stavanger - 1936

Strømstenens Værft
Stavanger - 1918

Tresfonn
Stavanger - 1974

Vesstlandske Forsikr.A/S
Stavanger - 1921

Vesterhav Fiskeri-A/S
Stavanger - 1916

Vestlandske Forsikrings Aktieselskab
Stavanger - 1921

Vestlandske Forsikrings Aktieselskab
Stavanger - 1919

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact