Da Aksjespekulantene i Kristiansand Gikk Amokk
Aksjeselskap historie.Perioden mellom 1915 og 1920 representerer noe helt spesielt for oss scripofile. Disse årene har latt betegnelsen "jobbetiden", hvor tusenvis av nye aksjeselskaper entret arenaen. Daglig ble nye aksjebrev pøst ut i markedet, det ene vakrere og mer forsegjort, enn det andre. Ja, det er ofte påstått at jo mer suspekt selskapet var, desto flottere aksjebrev! I dag er heldigvis mange av dem tatt vare på, og vel bevart i våre samlermapper, som historiske dokumenter fra en svunden tid.

Årstallet 1916 er blitt stående som selve kronåret hva angår spekulasjon innen shipping. Bare i dette år økte antall skipsaksjeselskaper fra ca 400 i juni, til over 1200 i november, altså en tredobling i løpet av et halvt år ! Kursene svingte seg til de astronomiske høyder, og store utbytter, ofte på flere hundre prosent, var ingen sjeldenhet. Er det rart at spekulasjonsfeberen feide over kongeriket som en epidemi?

Advokat Kr. Fr. Brøgger ga ut ei lita bok, Gullfeber, i begynnelsen av 30 årene. Her skuer han tilbake på "jobbetiden", og på en humoristisk og fornøyelig måte skildrer han den komplette "galskap" som i disse tider herjet landet. Mange av selskapene han avlegger sin visitt, nikker vi gjenkjennende til, når vi blar i våre samlinger.

Som sørlending har jeg lyst til å trekke frem en av bokas små historier, som man vel må kunne si var tidstypisk, men som også kaller på smilet og latteren i ettertid. Det gjelder etableringen av skipsaksjeselskapet Odderø, hvor tegningsinnbydelsen ble offentliggjort den 21 sept 1916.

Firmaet Thv. B. Heistein & Sønner A/S hadde kjøpt inn 8 eldre seilskip, de fleste bygget av stål i Storbritannia. Skipene var stort sett mellom 20 og 30 år gamle. Aksjekapitalen var satt til 7 mill kr hvorav hele 6,84 mill var forhåndstegnet, og kun kr 160.000 ble lagt ut til offentlig tegning. Denne skulle foregå på kontoret hos aksjemegler Thorbjørn Albert i Kristiansand, mellom kl 9 og 10 onsdag formiddag den 4 oktober. Vi siterer fra boka: "Den arme megler var forberedt på litt av hvert, men ikke på det verste. Natten til den fjerde var kald og regnfull. I de tidlige morgentimer, lenge før det første lysskjær viste seg, tørnet aksjetegnerne ut i regnet og stilte seg i køen som etter hvert hopet seg opp i trappeganger, gårdsplass, og ute på gaten. Alle med et spirende håp om å få fatt i de kostelige papirer. Noen stilte sågar med rykende varm kaffe på thermosen. I de bakre rekker hørtes nå og da heftige utbrudd av ergrelse og forbitrelse over de lykkelige som var fremst i køen. Etter en uendelighet av ventetid blir klokken 9, og de første skal slippes inn. Det blir bevegelse i massene. Der trykkes på, og entredøren springer i knas for de fremstormende horder. Damer besvimer og bæres ut! Slektninger og venner av huset, som kjenner bygningens hemmelige adkomster, myldrer frem over kjeller og loft, for å ta innersvingen på køen. En politikonstabel tilkalles og lar etter adskillig besvær bragt ro i de gjærende masser - etter først å ha sikret seg aktier! Der tegnes for en selv, for ens barn og venner, og pengene hoper seg opp inntil den siste aktietegner forlater skueplassen, og etterlater den stakkars megler der, som et bytte for de underligste tanker." (sitat slutt)

Skal vi så se på hvordan det gikk med selskapet som kristiansanderne en regnfull oktobernatt "gikk mann av huse" for å få sin bit av?

Det ble så visst ingen "lystseilas". Det ene skipet forliste allerede før overtakelsen ! Det neste mistet riggen i uvær og ble totalvrak etter 11 døgns drift under Odderø's flagg. I løpet av første halvår 1917 ble hele 4 av selskapets gjenværende seilskip torpedert av tyske undervannsbåter, slik at bare 2 skip var tilbake etter godt og vel et halvt års drift! Til alt hell omkom kun en mann ved torpederingene.

Selv om assuransen dekket mesteparten av havariene, ble selskapets resultat dårlig, og lite ble igjen til aksjonærene. Disponentselskapet Thv. B. Heistein & Sønner NS fikk økonomiske problemer i 1919, og firma A. I. Langfeldt & Co. overtok ledelsen av Odderø. Av dette firma ble NS Odderø drevet videre helt frem til 1979 da det sammen med flere søsterselskaper gikk opp i Langfeldts Rederi NS. Noen år senere ble dette rederi kjøpt opp av Skaugen-gruppen.PS. Les andre Aksjebrev historier.

Mere aksjebrev informasjon


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact